0909019920

Sữa rửa mặt mà khách nhà em cũng cho phản hồi thế này đây

Chị Ánh Nguyễn cho cái phản hồi chất quá chất đi thôi

Thêm cái feedback của c Nga nữa thì còn gì bằng, toàn khen là khen thôi

Tiếp theo các phản hồi của các vị khách đây, tha hồ đọc nha mọi người

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *